Tư vấn doanh nghiệp

So Sanh Chi Nhanh, Van Phong Dai Dien

SO SÁNH CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện là một trong những phương thức doanh nghiệp lựa chọn để mở rộng quy mô, phạm vi kinh doanh cũng như tìm kiếm đối tác, khách hàng. Tuy nhiên, chi nhánh và văn phòng đại diện là hai đơn vị có bản chất không giống nhau hoàn toàn và nhiều doanh nghiệp chưa phân biệt được hai hình thức này. Thông qua bài viết về “so sánh chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp”, Naci Law sẽ giúp đỡ doanh nghiệp hiểu thêm về hai loại hình này.

Điểm giống nhau:

  • Chi nhánh, văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp;
  • Một doanh nghiệp không bị giới hạn số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện được lập;
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có thể được lập trong nước hoặc nước ngoài;
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện đều có mã số thuế riêng, con dấu riêng và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động riêng.

Điểm khác nhau:

Điểm khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Bảng: Điểm khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

ĐẶNG THỊ THẢO ANH

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button