Tin tức

Anh bia bai viet (1)

CÁCH KHAI TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Để tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chủ đơn cần soạn thảo tờ khai đăng ký theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ, trong đó, một số lưu ý khi soạn thảo tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau:

Mục (1) điền tên kiểu dáng, tên kiểu dáng cần ngắn gọn, đơn giản, không khoa trương, không mang tính chất quảng cáo hay nêu công dụng của sản phẩm. Ví dụ tên kiểu dáng hợp lệ như: chai, bàn, nhãn sản phẩm, bút…. Bên cạnh đó, phần “Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp” sẽ được điền dựa vào Bảng phân loại kiểu dáng công nghiệp Lorcano, trong trường hợp không điền được nội dung này, có thể để chống và Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thu thêm 100.000 phí phân loại.

Mục (2) là về thông tin của chủ đơn, tại phần “Tên đầy đủ” cần ghi đầy đủ tên/họ tên của tổ chức/cá nhân, ví dụ “Nguyễn Văn A” hoặc “Công ty TNHH thương mại dịch vụ ABC”; tại phần “Địa chỉ” cần ghi rõ địa chỉ của chủ đơn như trên Căn cước công dân đối với cá nhân, và như trên Giấy phép đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập đối với tổ chức; tại phần “Địa chỉ liên hệ (nếu có)” cần ghi địa chỉ thực tế chủ đơn đang lưu trú/hoạt động để khi cần thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ liên hệ; tại phần “Điện thoại”, “Fax”, “Email” bắt buộc phải điền số điện thoại, các thông tin về “Fax” và “Email” có thể bỏ qua; tại phần “Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp”, đánh dấu vào phần này nếu chủ đơn là cá nhân và cá nhân đó đồng thời là tác giả tạo nên kiểu dáng công nghiệp, trường hợhopwchur đơn là tổ chức/doanh nghiệp thì không thể đánh dấu vào phần này; tại phần “Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung”, đánh dấu vào phần này nếu có từ hai đồng chủ sở hữu trở lên đối với kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký.

Picture3

Mục (3) là thông tin đại diện của chủ đơn, trường hợp chủ đơn là cá nhân tự nộp và theo dõi hồ sơ thì có thể bỏ qua phần này, trường hợp chủ đơn là tổ chức/doanh nghiệp tự nộp và theo dõi hồ sơ đơn thì đánh dấu vào ô “là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn” và điền thông tin của người đại diện vào phần “Tên đầy đủ”, “Địa chỉ” và “Điện thoại”; trường hợp chủ đơn ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp nộp và theo dõi hồ sơ đơn thì đánh dấu vào ô thứ hai và tờ khai sẽ do đại diện sở hữu công nghiệp soạn thảo; trường hợp chủ đơn ủy quyền cho cá nhân khác tiến hành nộp và theo dõi hồ sơ đơn thì đánh dấu vào ô thứ ba, khi đó tờ khai sẽ do cá nhân đó soạn thảo.

Mục (4) là thông tin của tác giả sáng tạo/thiết kế ra kiểu dáng công nghiệp, các mục “Tên đầy đủ”, “Quốc tịch”, “Địa chỉ”, “Điện thoại” là bắt buộc phải điền, các thông tin này điền theo thông tin trên Căn cước công dân và sử dụng số điện thoại đăng ký chính chủ, trường hợp tác giả đồng thời là chủ đơn thì cần điền thông tin giống như điền thông tin ở mục (1), trường hợp có từ hai tác giả trở lên thì cần đánh dấu vào ô “Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung”.

Mục (5) là về yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, trường hợp đơn đăng ký hưởng quyền ưu tiên thì đánh dấu vào một trong ba ô tương ứng và điền thông tin về đơn ưu tiên ở cột bên cạnh, trường hợp đơn đăng ký không hưởng quyền ưu tiên thì bỏ qua phần này.

Mục (6) là thông tin về phí, lệ phí, trường hợp không biết điền phần này thì có thể bỏ qua, cục SHTT sẽ tự tính phí cho chủ đơn; trường hợp muốn tự điền, chủ đơn cần xem thông tư 263/2016/TT-BTC về mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp để điền mức phí tương ứng và đánh dấu vào các ô phí cần nộp: lệ phí nộp đơn, phí phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp mục (1) không phân loại được, phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp hưởng quyền ưu tiên được ghi tỏng mục (5), phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định đơn, phí thẩm định đơn, phí công bố đơn, đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi) trong trường hợp bộ hình vẽ/ảnh chụp KDCN có trên 1 hình; sau đó tính cộng các khaorn phí, lệ phí này vào rồi ghi sang ô “Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:”.

Mục (7) là ghi nhận các tài liệu có trong đơn (tức nộp kèm theo đơn), trong phần “Tài liệu tối thiểu” cần đánh dấu vào ba ô đầu tiên về “Tờ khai”, “Bản mô tả” và “Bộ ảnh chụp/bản vẽ”, trường hợp nộp và theo dõi đơn qua ủy quyền thì tiến hành đánh dấu vào mục “Giấy ủy quyền” ở phần “Tài liệu khác”.

Picture4

Mục (8) là cam kết của chủ đơn, chủ đơn sẽ ký/ký và đóng dấu vào phần này, đồng thời ghi rõ nơi khai và ngày khai hồ sơ. Lưu ý ở cuối trang 1 cũng có mục (8), chủ đơn/đại diện của chủ đơn cũng cần ký vào ô này.

Trong trường hợp đơn có chủ sở hữu thứ hai trở lên hoặc có đồng tác giả thứ hai trở lên thì cần điền thêm thông tin vào trang bổ sung. Chủ đơn/đại diện của chủ đơn cũng cần ký vào ô mục (8) ở cuối trang bổ sung này.

Trên đây là cách khai tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, trong trường hợp chưa rõ, hãy liên hệ với luật sư của chúng tôi để được hướng dẫn, hỗ trợ.

BUI CONG DUNG

Legal Consultant

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button