chia_thua_ke_theo_phap_luat_1010140359

Những trường hợp chia thừa kế theo pháp luật

Pháp luật về thừa kế hiện nay quy định có hai hình thức thừa kế: Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo di chúc là thừa kế theo ý chí của người để lại di sản thông qua di chúc, còn thừa kế theo pháp luật là thừa […]

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần

Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong những loại hình công ty phổ biến nhất hiện hay. Cùng tìm hiểu về định nghĩa và đặc điểm của công ty cổ phần. Thủ tục thành lập công ty cổ phần, có nên thành lập công ty cổ phần không? Các loại thuế phải nộp khi thành […]

đặt từ "Tập đoàn" cho công ty

Từ ‘Tập đoàn’ có được dùng để đặt tên cho doanh nghiệp?

Hiện nay, nhiều người hiểu lầm “Tập đoàn” là một loại hình doanh nghiệp có quy mô rất lớn. Nhưng hiện nay có rất nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có kèm theo cả từ “Tập đoàn”. Vậy “Tập đoàn” được hiểu như thế nào? Và có thể được dùng […]

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật. Khi doanh nghiệp tham gia vào các quan hệ pháp lý thì không thể cả một doanh nghiệp cùng thực hiện. Mà cần có người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý đối […]

new01

Chúc mừng ngày 8/3 các chị em Naci Law

A political system with flawed candidates is nothing new; however the 24 hour uninterrupted access to digital media accentuating their flaws is new. Social media, print media, television and conversations. We wake up we see it, we go to sleep we see it, we try to avoid it and an unexpected conversations pops up and […]

ocean-min-470x310

The Perfect Leaders Who Need The Most Development

A political system with flawed candidates is nothing new; however the 24 hour uninterrupted access to digital media accentuating their flaws is new. Social media, print media, television and conversations. We wake up we see it, we go to sleep we see it, we try to avoid it and an unexpected conversations pops up and […]

gallery_02-min

Great Leadership Lessons From The Career Of Tim Duncan

A political system with flawed candidates is nothing new; however the 24 hour uninterrupted access to digital media accentuating their flaws is new. Social media, print media, television and conversations. We wake up we see it, we go to sleep we see it, we try to avoid it and an unexpected conversations pops up and […]

gallery_01-min

The One Simple Thing I Wish The Voting Public Would Do

A political system with flawed candidates is nothing new; however the 24 hour uninterrupted access to digital media accentuating their flaws is new. Social media, print media, television and conversations. We wake up we see it, we go to sleep we see it, we try to avoid it and an unexpected conversations pops up and […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button