Tin tức

N

Nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use” trong Sở hữu trí tuệ

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nguyên tắc bảo vệ cho người sử dụng trước hay còn gọi là nguyên tắc “first to use” được hiểu là khi có hai hay nhiều đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp cùng yêu cầu bảo hộ cho một đối tượng (nhãn hiệu, sáng chế,…) hoặc khi phát sinh tranh chấp trong việc đăng ký thì cơ quan đăng ký sẽ thẩm tra thời điểm sử dụng đối tượng… của các bên liên quan. Theo đó, ai chứng minh được họ là người sử dụng đối tượng đầu tiên thì sẽ được chấp nhận bảo hộ.

Trên thế giới, nguyên tắc ưu tiên cho người sử dụng trước “first to use” là nguyên tắc được sử dụng đầu tiên. Nguyên tắc “first to use” ra đời từ rất sớm cùng với Luật nhãn hiệu đầu tiên – Luật về sản xuất và hàng hóa được thông qua tại Pháp vào ngày 23 tháng 06 năm 1857. Luật về sản xuất và hàng hóa đã thiết lập hệ thống nhãn hiệu hoàn chỉnh và toàn diện đầu tiên trên thế giới. Theo Luật này, nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ theo nguyên tắc sử dụng đầu tiên và hiện nay nguyên tắc này vẫn được áp dụng khoảng 30 nước trên thế giới như: Mỹ, Úc, Canada, Hong Kong, Singapore, Ấn Độ, Israel, Malaysia, Nam Phi,…cũng là đa số các nước có hệ thống pháp luật Common law.

Theo luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của họ sẽ được ưu tiên hơn so với người sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký, miễn là:

1) Người nộp đơn đã thực sự sử dụng nhãn hiệu trong thương mại trước khi người khác chưa đăng ký sử dụng trong cùng một lãnh thổ địa lý, hoặc

2) Người nộp đơn có thể đăng ký thành công nhãn hiệu của họ với điều kiện:

  1. a) Người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước ngày sử dụng thực tế nhãn hiệu đó trong thương mại bởi người dùng chưa đăng ký khác, và
  2. b) Người nộp đơn đã thực sự sử dụng nhãn hiệu trong thương mại hoặc có ý định sử dụng nhãn hiệu trong thương mại tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, sau đó là sử dụng thực tế trong một khoảng thời gian nhất định.

Ưu điểm của nguyên tắc ưu tiên cho người sử dụng trước “first to use”

Nguyên tắc này giúp bảo vệ chủ thể sáng tạo đầu tiên, theo đó chủ thể nào chứng minh được họ đã sử dụng nhãn hiệu đó trước thì có thể đòi lại được cho mình. Như vậy sẽ bảo vệ được quyền lợi của người sáng tạo ra nó, tránh được tình trạng những chủ thể ăn cắp, bắt chước ý tưởng của người khác rồi nhanh tay đăng ký trước.

Nhược điểm của nguyên tắc ưu tiên cho người sử dụng trước “first to use”

Khó khăn cho cơ quan đăng ký xác định ai là người sử dụng đầu tiên, thời điểm bắt đầu sử dụng là khi nào, có ai sử dụng nhãn hiệu giống hay tương tự hay chưa, điều này đôi khi hơi khó xác minh và mất nhiều thời gian.

Khó xác định hành vi sử dụng nhãn hiệu đó có phải là sử dụng nhãn hiệu mang tính thương mại hay không không có tính thương mại.

Có những trường hợp ăn cắp ý tưởng của người khác, họ sau đó sử dụng trước, nếu như vậy sẽ không đảm bảo được tính công bằng cho chủ thể sáng tạo ra nó.

Với các nhược điểm này mà nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use” trên thực tế hầu như không còn quốc gia nào áp dụng riêng rẽ nguyên tắc “first to use” mà thường sử dụng song song và kết hợp với nguyên tắc “first to file” trong việc thẩm định, cấp bằng bảo hộ cho đơn đăng ký nhãn hiệu mà điển hình là Mỹ.

Tại Việt Nam, pháp luật quy định sử dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và có các quy định về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu và quy định về cạnh tranh không lành mạnh do không có quyền đăng ký nhãn hiệu trong đăng ký nhãn hiệu để khắc phục các nhược điểm của nguyên tắc “first to use”.

 

 

 

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button