Chúng tôi muốn bảo hộ Logo công ty thì thực hiện ở đâu?

Logo (hay còn gọi là nhãn hiệu) là một đối tượng bảo hộ của Quyền Sở hữu trí tụê. Cụ thể logo có thể được bảo hộ theo hai hình thức là bản quyền tác giả logo hoặc nhãn hiệu. Đăng ký bản quyền logo:           Đăng ký bản quyền tác giả là hình thức […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button