Picture11

Dấu hiệu không được bảo hộ riêng

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Để được bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục SHTT. Trong trường hợp đáp ứng đầy đủ có tiêu chuẩn bảo hộ, chủ sở hữu sẽ […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button