Dien Anh

Bảo hộ tác phẩm điện ảnh

Tác phẩm điện ảnh là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng hình ảnh động kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh. (Khoản 2 Điều 4 Luật Điện ảnh năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2018). Tác phẩm điện ảnh […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button