picture5

Bảo hộ thương hiệu tại Hải Phòng

Các doanh nghiệp tại Hải Phòng hiện nay không chỉ chú trọng đầu tư vào chất lượng, mẫu mã sản phẩm mà cũng rất quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cũng được các sở, ban ngành tại Hải Phòng […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button