Dsc 5380

Một số cam kết nổi bật của Việt Nam trong EVFTA

Ngày 08 tháng 06 năm 2020, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA, tạo dấu mốc quan trọng trong việc hình thành môi trường đầu tư cởi mở, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp của cả hai bên. Việt Nam đã có những cam kết xa […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button