anh-bai-viet-quyen-cua-bi-don

Quyền của bị đơn khi nguyên đơn rút đơn

Vấn đề: Bị đơn không đồng ý với yêu cầu rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hướng giải quyết của Tòa và những vấn đề liên quan? Trao đổi: Nguyên tắc chung trong của pháp luật trong lĩnh vực dân sự trong vấn đề này:           + Quyền thương lượng, thỏa thuận được coi […]

anh-khong-uy-quyen

Thực hiện công việc không có uỷ quyền

Vấn đề: Người thực hiện công việc không có ủy quyền có được trả thù lao không và những vấn đề liên quan. Trao đổi: Về khái niệm thực hiện công việc không có ủy quyền được BLDS 2015 quy định tại Điều 574. Để xác định một việc có phải là được thực hiện […]

anh-bai-viet-thiet-hai-tai-san

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Vấn đề: Bộ luật dân sự 2015 quy định thế nào về tài sản bị xâm phạm? Trao đổi: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được quy định tại điều 589 Bộ luật dân sự. Khi tài sản bị xâm hại thì có thể xác định được thiệt hại qua thiệt hại trực […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button