ten-thuong-hieu

Các biện pháp dân sự được sử dụng trong tranh chấp Tên thương hiệu

Hiện nay, nhận thức của cá nhân, doanh nghiệp về quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ ngày càng tăng. Chính vì vậy, số vụ xử lý xâm phạm được tiến hành bởi các cá nhân, doanh nghiệp để bảo vệ cho thương hiệu của họ ngày càng tăng. Theo đó, pháp […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button