thu-tuc-cham-dut-hieu-luc-cua-van-bang-bao-ho

Thủ tục chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ sẽ được cơ quan nhà nước cấp cho đơn đăng ký đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ, là cơ sở pháp lý để xác định quyền sở hữu của chủ sở hữu với các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký. Tuy nhiên, trong một số trường […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button