ĐỀN BÙ DO CHẬM TRỄ TRONG VIỆC CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Đền bù do chậm trễ trong việc cấp bằng độc quyền sáng chế

Hiện nay, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, thẩm định một đơn đăng ký sáng chế sẽ kéo dài tối thiểu là 22 tháng (nếu không có bất kỳ vướng mắc nào) bao gồm các giai đoạn: thẩm định hình thức, công bố đơn, thẩm định nội dung, cấp Văn […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button