chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu1

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là việc công ty cổ phần phát hành thêm một lượng cổ phần nhất định để bán cho chính các cổ đông đang sở hữu cổ phần tại công ty, nhằm tăng vốn điều lệ. Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được […]

cac-hinh-thuc-chao-ban-co-phan

Các hình thức chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần là việc công ty phát hành thêm cổ phần được quyền chào bán và bán số cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ của công ty. Chào bán cổ phần của công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết, đại chúng được […]

chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu1

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là việc công ty cổ phần phát hành thêm một lượng cổ phần nhất định để bán cho chính các cổ đông đang sở hữu cổ phần tại công ty, nhằm tăng vốn điều lệ. Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được […]

chao-ban-co-phan-rieng-le

Chào bán cổ phần riêng lẻ

Khác với chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ là hình thức công ty cổ phần phát hành thêm một lượng cổ phần nhất định để chào bán cho các nhà đầu tư xác định, không phải là cổ đông hiện hữu của công ty, nhằm thu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button