[SHTT]_Dieu kien bao ho chi dan dia li tai Viet Nam

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÍ TẠI VIỆT NAM

1. Chỉ dẫn địa lí là gì? Theo khoản 22 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2005, 2009, 2019 và 2022 (sau đây gọi chung là “Luật SHTT”), chỉ dẫn địa lí là dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lí của sản phẩm từ khu vực, địa […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button