M&a

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT KHI THỰC HIỆN M&A

M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). Hoạt động M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hay mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn trong một doanh nghiệp khác. Vậy để thực hiện M&A, thì nhà đầu […]

Chia Tach Du An Dau Tu

CHIA, TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Căn cứ pháp lý: Biểu cam kết WTO; Luật đầu tư 2020; Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Luật kinh doanh bất động sản 2014; Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button