Pexels Tiger Lily 4483610

ĐIỀU KIỆN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA

Theo khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản như sau: “1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, […]

O To Tu Lai 799443

Công ty nước ngoài có được cho thuê xe ô tô tự lái?

Dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái (cho thuê ô tô không kèm người lái) là ngành nghề hạn chế kinh doanh tại Việt Nam do đây không thuộc ngành nghề có trong biểu cam kết WTO. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh những ngành nghề […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button