Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chương trình máy tính

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

Hiện nay, thị trường công nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mé, các sản phẩm phần mềm/ chương trình máy tính ra đời để giải quyết hoặc hỗ trợ các công việc trong sinh hoạt, lao động, giải trí, thương mại của con người. Chương trình […]

EVFTA và quy định cơ quan quản lý phải bù đắp cho chủ sở hữu sáng chế do chậm trễ trong thủ tục cấp phép đăng ký thuốc (Điều 12.40 EVFTA)

EVFTA và quy định cơ quan quản lý phải bù đắp cho chủ sở hữu sáng chế do chậm trễ trong thủ tục cấp phép đăng ký thuốc (Điều 12.40 EVFTA)

Hiệp định EVFTA đã được ký kết giữa EU và VN với sự thay đổi nội dung về Sở hữu trí tuệ tạo thuận lợi cho việc chế tạo, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm đổi mới và sáng tạo giữa các Bên nhằm đóng góp cho nền kinh tế bền vững và […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button