EVFTA và quy định cơ quan quản lý phải bù đắp cho chủ sở hữu sáng chế do chậm trễ trong thủ tục cấp phép đăng ký thuốc (Điều 12.40 EVFTA)

EVFTA và quy định cơ quan quản lý phải bù đắp cho chủ sở hữu sáng chế do chậm trễ trong thủ tục cấp phép đăng ký thuốc (Điều 12.40 EVFTA)

Hiệp định EVFTA đã được ký kết giữa EU và VN với sự thay đổi nội dung về Sở hữu trí tuệ tạo thuận lợi cho việc chế tạo, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm đổi mới và sáng tạo giữa các Bên nhằm đóng góp cho nền kinh tế bền vững và […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button