Chuyen Muc Dich Su Dung Dat

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Trong quá trình sử dụng đất rất nhiều chủ sử dụng không còn muốn sử dụng đất cho mục đích ban đầu được cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dung đất mà có nhu cầu sử dụng đất cho mục đích khác, do đó họ cần thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button