Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Theo thời gian, với sự phát triển của trí tuệ con người, số lượng sáng chế ngày càng tăng nhằm giải quyết các […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button