M&a

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT KHI THỰC HIỆN M&A

M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). Hoạt động M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hay mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn trong một doanh nghiệp khác. Vậy để thực hiện M&A, thì nhà đầu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button