Snapedit 1718088538101

THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.        Hồ sơ yêu cầu chuyển […]

Tt

THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.        Hồ sơ yêu cầu chuyển […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button