Picture1

CHIA LỢI NHUẬN CHO CÁC THÀNH VIÊN, CỔ ĐÔNG GÓP VỐN TRONG CÔNG TY

  Các nhà đầu tư luôn nghĩ tới lợi nhuận thu được khi họ góp vốn đầu tư vào Công ty. Vấn đề chia lợi nhuận luôn được quan tâm, là vấn đề nhạy cảm giữa các thành viên, cổ đông. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc chia lợi […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button