industry-1801661-640

Ưu đãi thuế cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là ngành nghề quan trọng của nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tăng giá trị xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, tạo công ăn việc làm và tạo […]

công nghiệp hỗ trợ

Điểm mới nổi bật về công nghiệp hỗ trợ

Hiện tại Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo đó có thêm nhiều chính sách ưu đãi mới cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển:   1. Quy định về công […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button