thành lập công ty sản xuất khay có vốn nước ngoài

Thành lập công ty sản xuất khay vốn nước ngoài

In accordance with the Law on Investment 2014, the forms of investment in Vietnam include: Investment in the establishment of business organizations Investment in the form of capital contribution, purchase of shares, capital contribution to economic organization Investments in the form of PPP contracts Investments in the form of BCC contracts The establishment of foreign-invested […]

thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trải qua những công đoạn như thế nào?  ____________________________________________________________________________________________ 1. Soạn thảo hồ sơ thành lập dự án, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:  – Đánh giá ngành, nghề kinh doanh của công ty, quốc tịch nhà đầu tư – các điều kiện đầu tư […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button