hop-danh

Thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh – một trong số các loại hình doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam quy định tại Luật Doanh nghiệp cũng được thành lập và hoạt động như các loại hình doanh nghiệp còn lại. Tuy nhiê, cũng có một số đặc điểm khắc biệt, làm nên nét riêng cho công […]

23

Thành lập công ty hợp danh

Là một trong các loại hình doanh nghiệp được ghi nhận và quy định tại Luật Doanh nghiệp, thành lập công ty hợp danh cũng là một trong những lựa chọn của các cá nhân khởi nghiệp. Bài viết này, NaciLaw sẽ đem đến cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản và cần thiết […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button