Highway 3392100 640

THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI VIỆT NAM – ベトナムでの輸送会社の設立

Vận tải là một trong những phân ngành dịch vụ Logistics theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện như các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ là thành viên tổ chức thương mại thế giới được cung […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button