Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chương trình máy tính

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

Hiện nay, thị trường công nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mé, các sản phẩm phần mềm/ chương trình máy tính ra đời để giải quyết hoặc hỗ trợ các công việc trong sinh hoạt, lao động, giải trí, thương mại của con người. Chương trình […]

favaw

Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Nhãn hiệu là đối tượng Sở hữu trí tuệ dễ bị xâm phạm nhất, vì thế số lượng xâm phạm ngày càng gia tăng, gây thiệt hại không nhỏ cho chủ sở hữu cũng như ảnh hưởng lớn đến quá trình kinh doanh. Vì vậy, việc xử lý các hành vi xâm phạm là đòi […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button