[SHTT]_Thu tuc dang ky sang che tai Viet Nam_NTMN-page-001

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM

I. Căn cứ pháp lý Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2022); Thông tư số 263/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. II. Sáng chế là […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button