Malay

Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Hiện nay, nhiều cá nhân, doanh nghiệp mở rộng thị trường kinh doanh trên toàn thế giới, khu vực. Vì vậy việc đăng ký nhãn hiệu để được bảo hộ độc quyền tại các quốc gia đó là nhu cầu cấp bách mà các cá nhân, doanh nghiệp cần lưu tâm; trong đó phải kể […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button