Đăng ký sáng chế nước ngoài tại Việt Nam

Cũng giống như việc đăng ký sáng chế từ Việt Nam ra nước ngoài, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng tiến hành xác lập quyền đối với sáng chế của họ tại Việt Nam. Có hai cách thức để tiến hành đăng ký xác lập, bao gồm: đăng ký trực tiếp tại Cơ […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button