[SHTT]_Thu tuc dang ky sang che tai Viet Nam_NTMN-page-001

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM

I. Căn cứ pháp lý Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2022); Thông tư số 263/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. II. Sáng chế là […]

adwa

Đăng ký sáng chế tại Nga

Cơ quan SHTT Liên Bang Nga (Rospatent) là một trong những cơ quan sáng chế hàng đầu thế giới. Các đối tượng thuộc quyền sáng chế bao gồm: sáng chế (invention); mẫu hữu ích (Utility models). Tại Nga, một giải pháp kỹ thuật ở bất kỳ một lĩnh vực nào được bảo hộ như một […]

picture3

Đăng ký sáng chế tại Nhật Bản

Nhật Bản là một cường quốc kinh tế với sự phát triển vượt trội của khoa học công nghệ. Tại đây, thủ tục đăng ký sáng chế rất được lưu tâm. Theo quy định của Luật sáng chế Nhật Bản, đối tượng được cấp bằng sáng chế cần phải thực hiện thủ tục đăng ký. […]

picture4

Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Hiện nay, tốc độ đăng ký sáng chế tại Trung Quốc đang vượt nhanh chóng mặt. Từ một quốc gia ít quan tâm đến bảo hộ sáng chế, nay Chính Phủ Trung Quốc đang ngày càng quan tâm và đầu tư đến việc bảo hộ sáng chế của cá nhân doanh nghiệp trong nước cũng […]

Những khó khăn khi đăng ký sáng chế

Sáng chế là một trong những đối tượng SHCN phức tạp và khó nhất khi tiến hành đăng ký xác lập quyền bởi vì bản chất của đối tượng là các giải pháp kỹ thuật. Có thể kể đến một vài khó khăn của người nộp đơn khi tiến hành đăng ký sáng chế như […]

Đăng ký sáng chế nước ngoài tại Việt Nam

Cũng giống như việc đăng ký sáng chế từ Việt Nam ra nước ngoài, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng tiến hành xác lập quyền đối với sáng chế của họ tại Việt Nam. Có hai cách thức để tiến hành đăng ký xác lập, bao gồm: đăng ký trực tiếp tại Cơ […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button