cam-bao-ho

Những dấu hiệu bị cấm bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu

          Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là cơ sở để xác định chủ sở hữu của logo, nhãn hiệu, ngăn chặn các hành vi sao chép, sử dụng nhãn hiệu đó nhằm tăng vị thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, không phải nhãn hiệu nào […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button