Thừa kế cổ phiếu

CÁCH NHẬN THỪA KẾ CỔ PHIẾU

Thừa kế được hiểu là sự thay đổi quyền sở hữu di sản của người đã chết cho người còn sống. Di sản do người mất để lại bao gồm tài sản và nghĩa vụ, trong đó có tài sản ở doanh nghiệp như cổ phần, cổ phiếu trong công ty. Thuật ngữ cổ phần, […]

di-chuc-mieng

Di chúc miệng

Hỏi: Ông nội tôi mất cách đây 02 tháng, bà tôi đã mất nhiều năm và không để lại di chúc nhưng tôi có được nghe vợ chồng chú tôi kể lại là lúc ông sắp mất có nói với cô chú tôi là ông bà để lại di sản cho bố tôi và chú […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button