Quyền sử dụng đất có là di sản thừa kế không

Quyền sử dụng đất có là di sản thừa kế không

Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 quy định tài sản gồm có: tiền; vật; giấy tờ có giá và quyền tài sản. Như vậy, quyền sử dụng đất là bất động sản, được xem là một loại tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button