Towfiqu Barbhuiya Jhevwhcbvyw Unsplash

ĐẶC TRƯNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TẠI VIỆT NAM

Nhà nước và thuế là hai phạm trù gắn liền, luôn đi kèm với nhau. Thuế là công cụ quan trọng để quản lý, điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế và có sự cần thiết khách quan đối với mọi Nhà nước. Trong giai đoạn cải cách hệ thống pháp luật thuế, […]

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ LOGISTIC MỞ CỬA CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trong nền kinh tế mở cửa thị trường hiện nay, logistics là một trong những hoạt động đóng vai trò vô cùng quan trọng và có tác động rất lớn đến các ngành sản xuất, dịch vụ khác. Do đó, ngành nghề logistics không chỉ thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước mà còn […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button