công nghiệp hỗ trợ

Điểm mới nổi bật về công nghiệp hỗ trợ

Hiện tại Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo đó có thêm nhiều chính sách ưu đãi mới cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển:   1. Quy định về công […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button