phim

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH SẢN XUẤT PHIM

Kinh doanh lĩnh vực điện ảnh ngày càng phát triển, do đó, việc các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất phim cũng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, để đầu tư kinh doanh lĩnh vực này, doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện sản xuất phim và phải xin cấp Giấy chứng nhận […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button