EVFTA và quy định về yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không được sử dụng trong vòng 5 năm liên tục (khoản 1 Điều 12.22 EVFTA)

EVFTA và quy định về yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không được sử dụng trong vòng 5 năm liên tục (khoản 1 Điều 12.22 EVFTA)

Về nguyên tắc, nhãn hiệu đăng ký phải được sử dụng trên thực tế để được người tiêu dùng biết đến. Tuy nhiên, không tránh những trường hợp vì lý do bất khả kháng; hoặc chủ đơn chỉ nộp đơn mà không có ý định sử dụng với mục đích ngăn cản chủ sở hữu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button