Pexels Brett Jordan 10395246

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Luật Doanh nghiệp 2020 không có định nghĩa về tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có quy định: “Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button