ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NĂM 2023

Về vấn đề giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, theo quy định tại Điều 4, Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm thì họ có quyền tự mình hoặc thông qua người đại […]

Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày….. tháng …… năm…….   ĐƠN KHỞI KIỆN                     Kính gửi: Toà án nhân dân …………………………………… Người khởi kiện:………………………………………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         Số điện thoại: ……………………………………(nếu có); số fax: …………………………………….(nếu có) Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button