9FC6CBC4-E932-4EBE-BE64-5185FBAE3E9F

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký dự án đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam hoặc nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thông qua việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được nhà nước cho […]

Điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư

ĐIỀU CHỈNH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bên cạnh nhu cầu thực việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhiều nhà đầu tư cũng đang có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp phép trước đó. Bởi trên thực tế trong quá trình hoạt động dự án cần phải điều chỉnh để phù hợp với […]

tiến độ thực hiện dự án đầu tư

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đối với các dự án đầu tư tại Việt Nam, tiến độ thực hiện dự án đầu tư phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư kinh doanh của Nhà đầu tư. Khi xin giấy phép để thực hiện dự án nhà đầu tư cần phải đăng ký tiến độ thực hiện dự án với cơ […]

Thời hạn

ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, để tiến hành đầu tư vào Việt Nam thì việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một thủ tục bắt buộc, trong đó thời hạn hoạt động của dự án đầu tư […]

nhu-y-law-firm-gia-han-thoi-gian-hoat-dong-du-an-dau-tu-870x500

Thời hạn Đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài

Thời hạn của dự án đầu tư sẽ là thời gian mà nhà đầu tư được phép thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Thời hạn của dự án đầu tư sẽ được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thông qua bài viết này, Naci Law xin gửi đến […]

18

Gián tiến độ thực hiện Dự án đầu tư

Khi thành lập dự án, nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký tiến độ thực hiện với cơ quan đăng ký đầu tư (bao gồm tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động, tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án […]

Business people shaking hands in conference room

Ký quỹ thực hiện Dự án Đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thể hiện trách nhiệm của mình đối với dự án và đảm bảo việc thực hiện dự án thông qua thủ tục ký quỹ với cơ quan quan đăng ký đầu tư. Theo Bộ luật dân sự 2015 thì ký quỹ là: “việc […]

chuyen-tien-dau-tu-eb5-diem-quan-trong-cac-nha-dau-tu-can-quan-tam-2

Chuyển tiền để chuẩn bị Dự án đầu tư tại Việt Nam

Khi mới tham gia vào thị trường Việt Nam, nhà đầu tư sẽ gặp phải nhiều khó khăn do chưa có nhiều hiểu biết về quy định pháp luật về đầu tư và thị trường Việt Nam. Tại giai đoạn chuẩn bị dư án đầu tư, họ có thể phải chi trả cho những hoạt […]

địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án

Địa điểm thực hiện dự án là địa chỉ được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và là nơi diễn ra hoạt động thực hiện dự án. Địa điểm thực hiện dự án có thể trùng hoặc tách biệt với địa chỉ trụ sở chính của công ty. Thông thường các […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button