nhu-y-law-firm-gia-han-thoi-gian-hoat-dong-du-an-dau-tu-870x500

Thời hạn Đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài

Thời hạn của dự án đầu tư sẽ là thời gian mà nhà đầu tư được phép thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Thời hạn của dự án đầu tư sẽ được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thông qua bài viết này, Naci Law xin gửi đến […]

18

Gián tiến độ thực hiện Dự án đầu tư

Khi thành lập dự án, nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký tiến độ thực hiện với cơ quan đăng ký đầu tư (bao gồm tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động, tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button