gia-han-nhan-hieu

Gia hạn bảo hộ nhãn hiệu

Cũng giống các đối tượng sở hữu công nghiệp khác, nhãn hiệu cũng có thời hạn bảo hộ nhất định. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009), nhãn hiệu có thời hạn bảo hộ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button