Khieu Nai Cong Nghiep

Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Sở hữu công nghiệp (SHCN) gồm những đối tượng nào? Khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp là gì? Việc khiếu nại được tiến hành theo thủ tục nào? Khiếu nại cần những tài liệu gì? Và việc tiến hành khiếu nại được diễn ra theo trình tự như thế nào?           […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button