Towfiqu Barbhuiya Jhevwhcbvyw Unsplash

ĐẶC TRƯNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TẠI VIỆT NAM

Nhà nước và thuế là hai phạm trù gắn liền, luôn đi kèm với nhau. Thuế là công cụ quan trọng để quản lý, điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế và có sự cần thiết khách quan đối với mọi Nhà nước. Trong giai đoạn cải cách hệ thống pháp luật thuế, […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button