Xam Pham Bi Mat Kinh Doanh

Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh và là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Hiện nay, tình trạng xâm phạm bí mật kinh doanh của các cá […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button