Hiến Máu 3

MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI – MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI

Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện huyết học truyền máu trung ương, hiện nay Viện huyết học đang rất thiếu các đơn vị máu, đặc biệt là nhóm máu O và các nhóm máu hiếm. Được sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty, Thứ 7 ngày 10/12/2022, Công ty Nacilaw tổ chức […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button