quad-naci

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Xuất phát từ định nghĩa trên, các dấu hiệu của nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt với dấu hiệu của nhãn hiệu khác và là dấu hiệu không thông dụng sao cho […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button