Những khó khăn khi đăng ký sáng chế

Sáng chế là một trong những đối tượng SHCN phức tạp và khó nhất khi tiến hành đăng ký xác lập quyền bởi vì bản chất của đối tượng là các giải pháp kỹ thuật. Có thể kể đến một vài khó khăn của người nộp đơn khi tiến hành đăng ký sáng chế như […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button